top of page

En digital lærerstab

Velkommen til School To Go. Vi er jeres digitale lærerstab, og en ressource til skolevægring, to-lærerordning, co-teaching, vikarer eller generelt til at hæve videns- og kompetenceniveauet blandt eleverne. Vi leverer nyt og moderne materiale, og tilmed i de nyeste efterspurgte fag, som Trivsel, Teknologiforståelse og mange flere.

iStock-1125680661.jpg

School To Go er en undervisningsplatform

School To Go er en undervisningsplatform med alle fag, dvs. både traditionelle og moderne fag. Vi dækker alle årgange fra 1.- 9. klasse.


Vi er lyd-baseret, og alt at forudinstrueret, så eleverne kan blot trykke play og lytte til undervisning.

Vi er skabt af skolelærere, og tilpasset skolens grundpensum, så man lærer alt det fundamentale viden man skal i grundskolen og mere til.

Vi følger statens overordnede læringsmål, så pensum passer til jeres skole også.

Vi tilbyder en omfattende platform fyldt med nyt materiale til at styrke undervisnigen og læringen hos jer.

iStock-1125680661.jpg
DALL·E 2024-05-08 10.51.32 - Create a wide, high-resolution image of a young girl in a rel

Lektionerne er klar

Med School To Go kan I nemt tilbyde en  digital værktøjskasse til alle lærere og elever. Her får I adgang til en undervisningsplatform med ressourcer, der passer til jeres behov.

Vores platform giver adgang til:​

 • 18 traditionelle fag

 • 12 moderne fag, inkl. Trivsel, Teknologiforståelse og Job & Uddannelse.

 • Lektions-episoder på 45min.

 • Episoder med introduktion,  undervisning og 3-5 opgaver.

 • Ideer til læreren, til videreudvikling af emnet på klassen.

Uddannede lærere

Der er nedgang i faguddannede lærere på skolerne og antal ansøgere på læreruddannelserne. Det gælder både nationalt og globalt. 22% af familier søger til privatskoler grundet oplevet koncentrationsbesvær og lavere faglighed i Folkeskolen. De fleste foretrækker dog en offentlig skolegang, hvis de kan få opfyldt deres behov der. Derfor vi vil gerne tilbyde en værktøjskasse til alle skoler, der skal tænke i alternativer overfor voksende krav. Vi vil gerne forbedre den samlede skoleoplevelse og styrke lærings- og kompetenceniveauet, herunder fremme trivsel, da god læring handler om alt fra højt fagligt niveau til samarbejde.

iStock-1318894491.jpg
iStock-1470013451.jpg

Til skolevægring, højere gennemsnit m.m. 

Hos School To Go mener vi, at alle lærere fortjener adgang til moderne undervisningsmateriale og formater.

 

Vores platform kan hjælpe til:

 • Undervisning til skolevægring

 • At hæve karaktererne

 • At hæve fagligheden

 • Alternative skolegang fx. online undervisning

 • Undervisning til ordblinde

 • To-lærerordninger og Co-teaching

 • Moderne materialer og formater

 • Diffentieret undervisning

 • Ressourceknaphed

Moderne format til moderne elever

Er I blandt de 41% af skoler, der har en udfordring med at udbyde undervisning til skolevægring?
Så er vores lærerundervisning til jer, og til rådighed, når der er ressourceknaphed.

 

Har I lavt skolegennemsnit og elever, der er bagud op til eksamen, så er School To Go en god og effektiv løsning. Vi leverer varieret undervisning, multimodalitet og differentieret undervisning.

Mangler I vikardækning, så er tiden også til at vælge en løsning, så jeres elever og forældre bevarer deres skoletilfredshed.

 

Moderne skolegang kræver moderne  materiale og formater, og det får I her.

iStock-1365527907.jpg
Vi har brug for variation, for ellers lærer eleverne på samme måde. Forlagene leverer meget det samme og det samme, og eleverne keder sig!

Skoleleder, Odense

bottom of page